Opbouw van de bevraging

Het auHRa van uw organisatie wordt opgebouwd aan de hand van een uitgekiende vragenlijst en een state-of-art methodiek om deze voor te leggen aan de medewerkers.

De auHRa polst niet alleen naar hoe tevreden een medewerker is. We polsen naar de perceptie op diverse aspecten in de organisatie die een invloed hebben op het gevoel van een medewerker in de organisatie.

Uitgekiende vragenlijst

De vragenlijst wordt opgebouwd rond vier dimensies:

Drie dimensies die een invloed hebben op het gevoel van de medewerker:

  • arbeidsorganisatie
  • competentiemanagement
  • intrinsieke motivatie

Elke dimensie bestaat opnieuw uit onderliggende clusters van gedragsindicatoren.

Dit alles resulteert in de tevredenheid die via diverse invalshoeken wordt bevraagd. 

Hoe de precieze vragenlijst er uit ziet, bepaalt u. U kan werken met een standaardvragenlijst, maar kan ook zelf bepalen welke vragen specifiek voor uw organisatie aan bod moeten komen.

auHRa
Score en belang

Bij iedere stelling die wordt voorgelegd, wordt gevraagd om twee antwoorden te geven:

 • score: in welke mate gaat de medewerker akkoord met deze stelling
 • belang: hoe belangrijk is dit voor hem

Door op deze manier te bevragen, is het mogelijk om bij verwerking van de resultaten een probleemindicator te bepalen. En dit zowel per dimensie, per cluster of zelfs per individuele stelling.

Op die manier cijfermatig kan direct worden afgelezen in hoeverre actie nodig is:

 • Directe actie nodig
 • Actie nodig
 • Geen actie nodig

Dit is een eerste stap in het voorschotelen van een concreet actieplan.

State-of-art methodiek

De vragenlijst wordt in principe online ingevuld. 

De mogelijkheid bestaat echter om voor die mensen die het wensen ook een papieren vragenlijst voor te leggen. Deze wordt dan volgens de regels der kunst door ons anoniem verwerkt.

Bij de bevraging kan u kiezen om al dan niet de volgende parameters mee in rekening te brengen:

  • De afdeling waar de respondent werkt
  • De leeftijd
  • De anciënniteit
  • Het geslacht

Op basis hiervan kan later al dan niet gedifferentieerd worden in de rapportering.

auHRa

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Functionele cookies (verbeteren de gebruikservaring)

Statistische cookies (verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens)

Social media cookies (worden gebruikt door Facebook, Youtube,...)

Marketing cookies (worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen