Top rapportering op diverse niveaus

De diverse lagen in de rapportering (+ 50 pagina's) maken het mogelijk om enerzijds een helikopterzicht te houden en anderzijds in te zoomen op zeer specifieke indicatoren en analyses.

Daarnaast is het ook mogelijk om diverse bevragingen over verschillende jaren heen met elkaar te vergelijken.

 

Het resultaat is een zeer uitgebreid rapport van de perceptie van de medewerkers op uw organisatie:

• Beeld over de storende factoren in de ogen van de medewerkers.
• Inzicht in de kwaliteit van het management.
• Inventarisatie van sterktes en knelpunten in de organisatie.
• Mogelijkheden voor het vinden van oplossingen.
• Inzicht in de ervaren werkdruk en mogelijke oorzaken ervan.
• Mogelijkheden voor het verklaren van ziekteverzuim en verloop.
• Zicht op de accenten waar de medewerkers tevreden over zijn.
• …

De resultaten worden zowel cijfermatig als grafisch weergegeven. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe de grafieken zijn opgebouwd.

Helikopterzicht :

Score per dimensie (hier het voorbeeld voor de dimensie 'Communicatie'):

De detailrapportering en het geheel van de opzet maken dat het rapport ook leest als een concreet actieplan.

Daarnaast wordt er ook een SWOT-analyse en een GAP-analyse voorzien waardoor nog jusitere interpretaties en prioriteiten kunnen worden gesteld.

SWOT-analyse: 

GAP-analyse: 

De opdrachtgever krijgt concrete opportuniteiten in mensentaal aangereikt om de nodige acties te nemen om het auHRa van zijn organisatie en de tevredenheid van de medewerkers te vergroten.

Het rapport wordt digitaal aangeleverd zodat ook eenvoudig te gebruiken is in de feedback naar de medewerkers.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Functionele cookies (verbeteren de gebruikservaring)

Statistische cookies (verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens)

Social media cookies (worden gebruikt door Facebook, Youtube,...)

Marketing cookies (worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen